Skanery kodów kreskowych – zakończenie użytkowania

Skanery kodów kreskowych
Skanery kodów kreskowych

Wraz z rozwiązaniem działalności gospodarczej zamykamy także przynależne do działalności gospodarczej Kasy fiskalne i Skanery kodów kreskowych. Podobnie jak to ma miejsce przy rozpoczęciu jej użytkowania, podatnika czeka szereg czynności, w tym odwiedzenie urzędu skarbowego i wykonanie kilku kroków w celu likwidacji kasy fiskalnej w naszej firmie. Również jak miało to miejsce w przypadku zgłoszenia kasy rejestracyjnej – ważne jest dopełnienie wszystkich formalności względem fiskusa, by nie narazić się na niepotrzebne koszty.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W momencie rozwiązania działalności gospodarczej podatnik zobowiązany jest do przeprowadzenia kilku określonych czynności związanych z likwidacją takich urządzeń, jak Skanery kodów kreskowych i kasy fiskalne. Obowiązki te określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. W zakresie obowiązków podatnika jest sporządzenie pisma, które następnie musi zostać skierowane do właściwego organu podatkowego, który zajmie się odczytaniem zawartości pamięci kasy fiskalnej. Odczytu dokonuje się w obecności pracownika urzędy skarbowego i serwisanta. Na koniec sporządza się protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej. Wzór raportu został zamieszczony w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Konieczne jest również dołączenie do protokołu raportu rozliczeniowego.

Protokół powinien zostać sporządzony w trzech kopiach, w tym po jednym dla urzędu skarbowego i serwisanta. Dopiero w taki sposób sfinalizowana likwidacja urządzeń typu kasy fiskalne i Skanery kodów kreskowych, jest zgodna z prawem i nie narazi podatnika na dodatkowe koszty związane z karami z tytułu niewywiązania się z obowiązków go obowiązujących. Żeby likwidacja kasy przebiegła zgodnie z wyżej podanymi wytycznymi serwisant musi stwierdzić możliwość dokonania odczytu, gdyby okazało się inaczej, podatnik musi zdać się na dodatkową pomoc serwisanta.